Om Blanceflor

Read in ItalianRead in English

Blanceflor föddes i Siena, Italien, 1891. Hennes föräldrar var svenskar, envoyén vid Sveriges ambassad i Rom, Carl Bildt, och hans maka Alexandra, född Keiller. Carl Bildt tjänstgjorde vid den svenska beskickningen i Rom, i stort sett oavbrutet, under åren 1889-1920.

Blanceflor kom att växa upp i ett kulturellt rikt hem, hennes far var också författare och medlem av Svenska Akademien, och hon gavs en allsidig utbildning. Hon talade flytande italienska, franska och engelska. Fast hon var född i Italien och aldrig hade bott i Sverige talade hon även utmärkt svenska. Blanceflor var en mycket uppskattad person i dåtidens kulturella liv i Rom.

‘La principessa’

När Blanceflor var i 20-årsåldern fattade hon och en sju år äldre italiensk prins tycke för varandra. Hans namn var Andrea Boncompagni Ludovisi och de ville gifta sig med varandra. Men prinsens föräldrar hade kommit överens med den mycket förmögna familjen Preston i USA om att Andrea skulle äkta deras dotter Margeret Preston Draper, ett äktenskap som ingicks i Boston år 1916.

I överenskommelsen ingick också att om äktenskapet förblev barnlöst, och om prinsen så önskade, skulle äktenskapet upplösas efter tio år. Prinsen skulle då erhålla två stora truster i Amerika samtidigt som Margeret Preston Draper fick behålla sin prinsesstitel. 1924 annullerades det barnlösa äktenskapet och samma år gifte sig Andrea och Blanceflor.

Blanceflors liv

Blanceflor och prins Andrea fick heller inga barn och när Andrea dog 1948 ärvde Blanceflor de amerikanska trusterna, huset på Via Boncompagni 18 i Rom där de bodde samt en jordegendom i Umbrien. Hon köpte senare även en villa i Albanobergen, La Sosta.

Blanceflor gifte senare om sig med den italienske advokaten Adolfo Gancia som bland annat hade ett hus på Ischia där de också tillbringade tid. Blaceflor överlevde även sin andre make, han dog 1966, och hon själv avled 1972. Hon är begravd på den Icke-katolska kyrkogården i Rom bredvid sina föräldrar och tillsammans med Adolfo Gancia och dennes två barn från ett tidigare äktenskap.

Stiftelse och museum

Blanceflors hus i Rom donerades för att bli ett centrum till stöd för kultur och efter omfattande restaurering invigdes år 1995 ‘Muséet för Dekorativ konst, Sedvänjor och Mode från 19:e och 20:e århundradet’ (Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX). Muséet och Stiftelsen Blanceflor är de offentliga delarna av Blanceflors kvarlåtenskap.