Stiftelsen

Read in EnglishRead in Italian

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, née Bildt bildades 1955 av princessan Blanceflor Boncompagni Ludovisi med en mindre summa. Efter Blanceflors död 1972 tillfördes stiftelsen större penningmedel från truster i USA och från vissa tillgångar i Schweiz och Sverige vilket medgivit att ett större antal stipendiater tilldelats lite större summor. Stiftelsen har sedan start delat ut långt över 100 miljoner SEK, utan hänsyn tagen till uppräkning av penningvärdet.

Styrelsen

Stiftelsen har en smal organisation med fyra ledamöter i styrelsen och en deltidsanställd administratör. Tre av ledamöterna utses av rektorerna för tre olika högskolor: Karolinska Institutet i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Stockholms Universitet. Den fjärde ledamoten är en släktrepresentant för släkten Bildt (Blanceflors flicknamn var Bildt). Styrelsen sammanträder en gång per år för beslut om stipendieutdelning.

Den nuvarande styrelsens sammansättning är: ordförande professor Anders Flodström (utsedd av KTH), professor Maria Masucci (utsedd av KI) och professor Henrik Cederquist (utsedd av Stockholms Universitet) samt Lars Bildt (släktrepresentant, tillika stiftelsens administratör).